Ποσό 490 εκατ. ευρώ για την στήριξη της βιολογικής γεωργίας

Την πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020, συνολικής δημόσιας δαπάνης 490 εκατ. ευρώ, υπέγραψε σήμερα Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022, η γενική γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Χριστιάνα Καλογήρου.

Η πρόσκληση αφορά την στήριξη:

  • Επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών, 116 εκατ. ευρώ.
  • Επιλέξιμων μόνιμων καλλιεργειών, κηπευτικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, 210 εκατ. ευρώ.
  • Επιλέξιμων εκτροφών βοοειδών και αιγοπροβάτων, 130 εκατ. ευρώ.
  • Επιλέξιμων κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων, 34 εκατ. ευρώ.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 16/2/2022 έως και 16/3/2022.

Η κα Καλογήρου δήλωσε σχετικά: «Ενισχύουμε με 490 εκατ. ευρώ τη βιολογική γεωργία, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις παραγωγής ποιοτικά εγγυημένων προϊόντων, ασφαλών για τη δημόσια υγεία και υψηλής διατροφικής αξίας, μέσω μεθόδων καλλιέργειας που ελαχιστοποιούν τη μόλυνση του περιβάλλοντος και προωθούν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας».

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια