Προεκλογικός και υπό προθεσμία ο Παύλος Καλογεράκης στην Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής

Πέραν του ολοφάνερου και παγκοίνως γνωστού ότι στην Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής μετακόμισε – με τον διορισμό του νέου εφορευτικού συμβουλίου – το πολιτικό γραφείο του κ. Νότη Μηταράκη, σήμερα ο astraparis.gr αποκαλύπτει ότι επιπλέον όλα έγιναν για λόγους προεκλογικών σκοπιμοτήτων.

Προς τούτο αξιοποιήθηκαν δεόντως τα νομοθετικά εργαλεία του… επιτελικού κράτους και αντί να εφαρμοσθεί κανονικά η νομοθεσία έγιναν παρακάμψεις, νομότυπες μεν, αμφιβόλου ηθικής δε, για να διορισθούν εν όψει εκλογών μεταβατικοί – και αναλώσιμοι – ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του εφορευτικού συμβουλίου κ. Παύλος Καλογεράκης και κα Καλλιόπη Κάρμαντζη.

Τι προβλέπει η νομοθεσία και πώς την παρέκαμψαν

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Νόμος 4775, άρθρα 20 έως 23, ΦΕΚ 197/Α/12.10.2020) για την επιλογή των προέδρου και αντιπροέδρου των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (η Βιβλιοθήκη Κοραής εν προκειμένω), εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΑΣΕΠ, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προσώπων(άρθ. 21, παρ.3).

Στην περίπτωση της Βιβλιοθήκης τέτοια πρόσκληση ουδέποτε υπήρξε και χρησιμοποιήθηκε μια νεώτερη νομοθετική ρύθμιση (Νόμος 4772, άρθ. 48 / ΦΕΚ 17/Α/5.2.2021, που τροποποιεί το άρθρο 22 του ν. 4735/2020)  και η οποία ορίζει ότι η θέση (προέδρου και αντιπροέδρου εν προκειμένω) καλύπτεται μεταβατικά, λαμβάνοντας υπόψη στην περίπτωση αυτή τα σχετικά προσόντα διορισμού.

Τα οποία προσόντα, που όριζε ο ν. 4735/2020, στο άρθρο 20, άλλαξαν (ψαλιδίσθηκαν) με τον νόμο 4757, άρθρο 394 (ΦΕΚ 141/Α/21.7.2022).

Νυν υπέρ κόμματος και του ιδίου ο αγώνας του Μηταράκη

Η απόφαση της υπουργού Παιδείας κας Νίκης Κεραμέως, για τον διορισμό του νέου εφορευτικού συμβουλίου (ΦΕΚ 256/ΥΟΔΔ/20.3.2023), ορίζει με σαφήνεια στο εδάφιο Γ ότι «οι υπό στοιχεία Α1 και Α2 ανωτέρω αναφερόμενοι ορίζονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου του Ε.Σ. και των αναπληρωτών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-23 του ν. 4735/2020 (Α’ 197)».

Επομένως, η μεταβατικότητα καταλαμβάνει και τους κ. Ελευθέριο Μπλάτζιο, πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, αναπληρωτή του κ. Καλογεράκη, καθώς και την κα Ειρήνη Παρθενίδου, αναπληρώτρια της κας Κάρμαντζη.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης και της υπουργού Παιδείας ειδικότερα, που δεν κίνησε εγκαίρως τις διαδικασίες επιλογής προέδρου και αντιπροέδρου του εφορευτικού συμβουλίου, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος είναι προφανείς, όπως προφανής είναι ο ρόλος του κ. Μηταράκη και ο λόγος για τον οποίο έγιναν όλα αυτά στην ιστορική Βιβλιοθήκη Κοραής, την οποία και κομματικοποίησε πλήρως.

Τα προσόντα των υποψηφίων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 του νόμου 4735/2020

Η διάταξη του άρθρου 48 του νόμου 4772 περί μεταβατικότητας

Το άρθρο 394 του νόμου 4757 που ψαλίδισε τα προσόντα των υποψηφίων