Πρόγραμμα επανασύνδεσης ρεύματος από τον Δήμο Χίου

Την στήριξη του στα ευάλωτα νοικοκυριά  τα οποία έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών δηλώνει με ανακοίνωση του ο Δήμος Χίου με την συνέχιση του προγράμματος επανασύνδεσης ρεύματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση :

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα επανασύνδεσης ρεύματος των ευάλωτων νοικοκυριών, τα οποία έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών .Τα νοικοκυριά που έχουν πληγεί ενισχύονται με έκτακτο ειδικό βοήθημα προκειμένου να εξοφλήσουν το σύνολο ή μέρος της οφειλής τους.

Πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις:

 

  • Οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχουν αποσυνδεθεί έως και τις 31/12/2022 από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Η αποσύνδεση να αφορά στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού  του Δήμου Χίου, στη διεύθυνση: Φλοίσκου 7, Ευαγγελίστρια.

Δικαιολογητικά:

► Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

► Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της