Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την εργασιακή ένταξη των προσφύγων

Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Νεολαία, σχεδίασε και υλοποιεί ένα έργο που έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος υποδοχής, κοινωνικής υποστήριξης και ομαλής εργασιακής ένταξης νέων προσφύγων ηλικίας 16-24 ετών.

Πρόκειται για το έργο «I_ReF_SoS – Καινοτομική απάντηση για την διευκόλυνση της κοινωνικής υποστήριξης των νέων προσφύγων», με συντονιστή φορέα τον ΟΑΕΔ, στο οποίο συμμετέχουν ως εταίροι το κέντρο ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, το υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας – χώρα εισόδου των προσφύγων – και ο οργανισμός κατάρτισης DEKRA Akademie της Γερμανίας – χώρα δυνητικής τελικής εγκατάστασης των προσφύγων.

Κεντρική ιδέα – αφετηρία του σχεδίου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, είναι η αξιοποίηση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται από τη στιγμή της άφιξης των νέων προσφύγων στις χώρες εισόδου, μέχρι τον χρόνο της τελικής εγκατάστασής τους στις χώρες υποδοχής. Ο χρόνος αυτός παραμένει μέχρι σήμερα αναξιοποίητος από τους επίσημους μηχανισμούς των κρατών που υποδέχονται μαζικά προσφυγικούς πληθυσμούς.

Με το έργο «I.REF.SOS»,   ο Οργανισμός επιδιώκει τη δημιουργία μιας νέας προσέγγισης στην επαγγελματική κατάρτιση των νεοεισερχόμενων νέων προσφύγων, εμπλουτισμένης με καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό συμβουλευτικής, καθοδήγησης, γλωσσικής και διαπολιτισμικής κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, το οποίο θα σχεδιασθεί και θα εφαρμοσθεί σε πιλοτικό επίπεδο σε νέους πρόσφυγες, που έχουν αιτηθεί άσυλο.

Το σχέδιο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, έχει διετή διάρκεια (2017-2019) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχόλια
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com