Προγραμματισμός των εκδηλώσεων στον δήμο Χίου με πρόσκληση των συλλόγων

Ανοικτή πρόσκληση στους εκπροσώπους των πολιτιστικών σωματείων για συνάντηση που θα διεξαχθεί στις αρχές Μαρτίου με σκοπό τον σχεδιασμό ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων, απευθύνει ο δήμος Χίου.

Για τον καλύτερο  προγραμματισμό παρακαλούνται τα σωματεία να γνωστοποιήσουν τις ημερομηνίες των εκδηλώσεων τους καθώς επίσης και τις προτάσεις τους για τις δράσεις που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν.

Ταυτόχρονα το αρμόδιο τμήμα Πολιτισμού του δήμου θα  δημιουργήσει «Μητρώο Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Χίου» και όσοι σύλλογοι προτίθενται να καταγραφούν θα πρέπει να προσκομίσουν :

  1. Το καταστατικό ίδρυσης, θεωρημένο μαζί με την όποια τελευταία τροποποίηση
  2. Το ΑΦΜ
  3. Το πρακτικό ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου
  4. Αποφάσεις επιχορηγήσεων

Η αποστολή των στοιχείων θα γίνει ηλεκτρονικά στο  email: i.amentas@chios.gov.gr