Προήχθη σε υποστράτηγο ο Ντουρουντούς, διατηρητέος ο ταξίαρχος Αυγερινός

Στον βαθμό του υποστρατήγου της Ελληνικής Αστυνομίας προήχθη ο κ. Ελευθέριος Ντουρουντούς, γενικός αστυνομικός διευθυντής Βορείου Αιγαίου, από το ανώτατο συμβούλιο του σώματος, που συνεδρίασε την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020.

Το ίδιο συμβούλιο έκρινε διατηρητέο στον βαθμό του ταξίαρχου τον αστυνομικό διευθυντή Χίου κ. Δημήτρη Αυγερινό.

Το συμβούλιο θα συνεχίσει με τις κρίσεις των αστυνομικών διευθυντών.