Προκηρύχθηκε η πρόσληψη 20 γιατρών για το ΤΟΜΥ Χίου – 953 σε όλη τη χώρα

Ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, στις 12 το μεσημέρι, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 953 γιατρών, εξ αυτών 20 στη Χίο, για την στελέχωση των τοπικών ομάδων υγείας (ΤΟΜΥ).

Ειδικότερα για τη Χίο, προβλέπεται η πρόσληψη 16 γιατρών ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας και 4 ειδικότητας παιδιατρικής. Από το σύνολο των 953 γιατρών για όλη τη χώρα, οι 809 θέσεις είναι γενικής ιατρικής ή παθολογίας και οι 144 παιδιατρικής.

Οι προσλήψεις θα γίνουν από το υπουργείο Υγείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΑΣΕΠ, οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτυακού τόπου του υπουργείου Υγείας (tomy.moh.gov.gr)  αίτηση συμμετοχής, από 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 12η μεσημβρινή έως 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 23:59 νυχτερινή και να επιλέξουν έναν μόνο κλάδο και ειδικότητα με ανώτατο τις πέντε θέσεις από τις αναφερόμενες στον πίνακα κατανομής θέσεων της πρόσκλησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει στη συνέχεια να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο υπουργείο Υγείας. Η προθεσμία υποβολής της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 29ης Ιουνίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.