Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για εργολάβο καθαριότητας στο νοσοκομείο Χίου

Με συντετμημένες προθεσμίες και κατεπείγουσες διαδικασίες προκηρύχθηκε από την διοικήτρια του νοσοκομείου Χίου κα Ελένη Κανταράκη , σήμερα Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, ο διαγωνισμός για την παραχώρηση των υπηρεσιών καθαριότητας του νοσοκομείου σε ιδιώτη εργολάβο, με συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 884.520 ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:59:59, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς θα γίνει την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς θα γίνει σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει (αργότερα) το νοσοκομείο Χίου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, το νοσοκομείο Χίου έχει το δικαίωμα να παρατείνει την σύμβαση με τον ανάδοχο για άλλους δύο + 10 μήνες, ήτοι σύνολο 12 μήνες. Για τον σκοπό αυτό από την διοικήτρια έχει εγκριθεί η ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης για το συγκεκριμένο έργο, συνολικού ποσού 1.769.040 ευρώ, όσο δηλαδή και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των υπηρεσιών καθαριότητας για δύο χρόνια.

Όπως και σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας έχουμε επισημάνει η προκήρυξη με βάση τις εν μιά νυκτί αναθεωρημένες τεχνικές προδιαγραφές έχει εκτοξεύσει προς τα πάνω κατά 67% την συνολική δαπάνη των υπηρεσιών, αφού αντί του αρχικού αριθμού των 25 εργαζομένων, με την προκήρυξη αυτή ο αριθμός τους ανέρχεται σε 37.

Με βάση την αρχική πρόβλεψη της τεχνικής μελέτης, αλλά και την αναθεωρημένη, το κόστος του ιδιώτη εργολάβου υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος των ίδιων υπηρεσιών με προσωπικό του νοσοκομείου Χίου.

Να σημειωθεί ότι η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου βιάζεται να ολοκληρώσει τον διαγωνισμό και να αναθέσει το έργο στον ιδιώτη έως το τέλος του 2021, με δεδομένο ότι στις 31.12.2021 λήγουν οι συμβάσεις των 22 εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας, που μετά την εξέλιξη αυτή θα βρεθούν χωρίς δουλειά.

Η διακήρυξη 81/2021 που αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα του νοσοκομείου Χίου

kathariotita_diagonismos 29.11.2021

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια