Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τέσσερις προσλήψεις στις φυλακές Χίου

Δημοσιεύθηκε η 9Κ/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 58/11.11.2021/τ.ΑΣΕΠ), που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 416 θέσεων μόνιμου προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την στελέχωση των καταστημάτων κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Για τις φυλακές Χίου προβλέπεται η πρόσληψη τεσσάρων ατόμων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (παράρτημα Ε΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 22 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 2  Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης

filakes_asep