Προμήθεια τροφίμων από τον δήμο Χίου για τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ

Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων, που θα διατεθούν στους δικαιούχους του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) προκήρυξε ο δήμος Χίου.

Τα τρόφιμα, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 206.211,29 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αφορούν τις ομάδες κρεοπωλείου και οπωροπωλείου, καθώς και το ελαιόλαδο.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών έχει ορισθεί η 6η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:00.

Πληροφορίες δίδονται από τον δήμο Χίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών και αποθήκης του δήμου, Κανάρη 18, στα τηλ. 22713 51702 και 22713 51713, fax 22713 51721. Τεύχη δημοπράτησης υπάρχουν και αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο στην διεύθυνση www.chioscity.gr (προκηρύξεις).