Πρόσκληση για την κάλυψη δύο θέσεων από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

Πρόσκληση για την κάλυψη δύο θέσεων προσωπικού στη Χίο, για την κάλυψη αναγκών των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στο νησί, απευθύνουν στους ενδιαφερόμενους οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία θέση Cultural Mediator Farsi (πολιτιστικός διαμεσολαβητής φαρσί) και Base and Facilities officer (υπεύθυνος βάσης και εγκαταστάσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Κυριακή 22 Ιουλίου 2018.

Περισσότερες λεπτομέρειες, προσόντα και άλλα στοιχεία περιέχονται στις δύο προσκλήσεις που ακολουθούν. 

Base and Facilities officer_Chios
CM FARSI

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια