Πρόσκληση της ΔΗΚΕΧ για εγγραφές βρεφών και νηπίων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου (ΔΗΚΕΧ) προσκαλεί τις μητέρες βρεφών και νηπίων που εργάζονται στον δημόσιο τομέα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής των παιδιών τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, να καταθέσουν, εφόσον επιθυμούν, αίτημα εγγραφής στα γραφεία της επιχείρησης στην οδό Ριζαρίου και Πασπάτη από την Τρίτη 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019, από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.00 μ.μ.

Η αίτηση, η οποία θα χορηγείται από την υπηρεσία, θα συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Βεβαίωση εργασίας.
  4. Ιατρική βεβαίωση από τον παιδίατρο μαζί με φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού.
  5. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος και του εντύπου Ε9.
  6. Σε περίπτωση που μέλος της οικογένειας ανήκει στην κατηγορία ΑμεΑ, θα προσκομισθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Προβλέπεται η κάλυψη 10 θέσεων, βρεφών και νηπίων, σε όποιο σταθμό της ΔΗΚΕΧ υπάρχουν κενές θέσεις.

Η μοριοδότηση των αιτήσεων θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια