Πρόσκληση του λιμεναρχείου σε εθελοντές για την θαλάσσια ρύπανση

Εθελοντές του τοπικού σχεδίου εκτάκτου ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικού ρύπανσης αναζητεί το λιμεναρχείο Χίου και καλεί όλους όσους μπορούν να συμμετάσχουν να υποβάλουν την σχετική δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το σχετικό δελτίο εθελοντή μπορούν να καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία, στο γραφείο προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος ή με φαξ στο 22710 44432 ή ηλεκτρονικά στο email: [email protected], απ΄ όπου επίσης μπορούν να ζητήσουν το δελτίο σε ηλεκτρονικό αρχείο.

Όσοι έχουν υποβάλει δελτίο εθελοντή κατά τα προηγούμενα έτη δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου, εκτός αν υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια