Προσλήψεις 10 εργατών καθαριότητας, λόγω κορονοϊού – Αναμένεται συνωστισμός

Την πρόσληψη δέκα εργατών καθαριότητας για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών λόγω της υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού αποφάσισε σε σημερινή (Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020) δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίασή της η οικονομική επιτροπή του δήμου Χίου.

Οι προσλήψεις των δέκα εργατών υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα γίνει για διάστημα τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Τεύχος Α/14.3.2020) και συγκεκριμένα το άρθρο 24.

Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα , σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ 2 του Ν. 2527/1997, αναφέρεται στην εισήγηση της διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών – τμήμα ανθρώπινου δυναμικού του δήμου Χίου.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια