Προσλήψεις 25 εργαζόμενων στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Χίου

Είκοσι πέντε άτομα, 20 εργάτες καθαριότητας (Υ.Ε.) και 5 οδηγούς (Δ.Ε.) θα προσλάβει ο δήμος Χίου, για την ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας & ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.

Οι προσλήψεις εγκρίθηκαν από την οικονομική επιτροπή του δήμου Χίου στην συνεδρίαση της Τετάρτης 22 Απριλίου 2020 κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των κ.κ. Μανώλη Βουρνού (Πρωτοβουλία για τη Χίο) και Αλέξανδρου Γεωργούλη (Συμμαχία Αξιών), αμφότεροι ψήφισαν λευκό.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια