Προσλήψεις 30 ατόμων, πάλι εκτός ΑΣΕΠ, από τον Μηταράκη

Την απόφαση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 30 ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της αρχής προσφυγών του υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας που εδρεύει στην Αθήνα, υπέγραψε ο υπουργός κ. Νότης Μηταράκης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της απόφασης σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της σε υπηρεσίες του Υπουργείου.

Αναλυτικά, οι προκηρυχθείσες θέσεις είναι οι ακόλουθες:

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

proslipseis_asylo

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια