Δύο παιδοψυχιάτρους θα προσλάβει το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Δύο νέες θέσεις, αυτή τη φορά παιδοψυχιάτρων, προκήρυξε το διοικητικό συμβούλιο της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο.

Οι συγκεκριμένες προσλήψεις, αφορούν την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου, με εξηρτημένη σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης και το Τμήμα Παιδιών και Εφήβων, επίσης μερικής απασχόλησης, με μορφή παροχής έργου. Και οι δύο θέσεις απευθύνονται σε παιδοψυχιάτρους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.

2. Φωτοαντίγραφα πτυχίων.

3. Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

4. Βιογραφικό σημείωμα.

5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Συγκεκριμένα, για τη θέση στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου στη Χίο θα συνεκτιμηθεί η κλινική εμπειρία και η γνώση κοινοτικής ψυχιατρικής καθώς και η κατοχή διπλώματος οδήγησης ενώ για τη θέση στο Τμήμα Παιδιών και Εφήβων του Κ.Π.Ε. στη Χίο θα συνεκτιμηθούν η κλινική εμπειρία, η εκπαίδευση και εμπειρία στην ψυχοθεραπεία, κατά προτίμηση στη συστημική ή/και γνωσιακή – συμπεριφορική ψυχοθεραπεία. Και στις δύο περιπτώσεις η εντοπιότητα είναι προτιμητέα.

Οι υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν την σχετική αναγνώριση & αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος 82100, καθημερινά 10:00-17:00 από την δημοσίευση της παρούσης ως τις 4/03/2015.

Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου καθημερινά 10:00 – 17:00, στο τηλέφωνο 22710 20000.