Προσλήψεις τριών καθηγητών φυσικής αγωγής από το Νομικό Πρόσωπο

Τρεις πτυχιούχους καθηγητές φυσικής αγωγής θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ μηνών με ωριαία αποζημίωση, το Νομικό Πρόσωπο του δήμου Χίου, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για όλους» περιόδου 2018-2019.

Οι προσλήψεις αφορούν ειδικότητες πετοσφαίρισης ποδοσφαίρου και ενόργανης γυμναστικής, για την περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως 31 Ιουλίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 έως 14:00, στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, οδός Μιχάλων 7 ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 22710 21057 (εσωτ. 6).