Πρόσληψη ενός ταχυδρόμου για το κατάστημα των Ψαρών

Την πρόσληψη ενός διανομέα στο ταχυδρομικό κατάστημα των Ψαρών, προβλέπει – μεταξύ άλλων – η σχετική 1Κ/2016 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/18-03-2016, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 36 θέσεων τακτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου διανομέων στα ΕΛΤΑ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 6 Απριλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 20 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη.

Να σημειώσουμε ότι τώρα στο κατάστημα των Ψαρών υπηρετεί ένας έκτακτος υπάλληλος.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια