Πρόστιμα για όσους δεν δηλώσουν τα ζώα τους

Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ θα επιβληθεί σε όσους δεν συμμορφωθούν με τον νόμο και δεν δηλώσουν τα δεσποζόμενα ζώα τους. Η καταγραφή των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς συνεχίζεται στο μητρώο του Δήμου Χίου. Οι ιδιοκτήτες των ζώων καλούνται να απευθυνθούν στο Δήμο προσκομίζοντας:
1. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου του ζώου
2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης και καταχώρησης του ζώου
3. Πιστοποιητικό στείρωσης, εφόσον το ζώο είναι στειρωμένο
Η κατάθεση των εγγράφων θα γίνεται καθημερινά από τις 07:00 -15:00 στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χίου (Βενιζέλου 75) και στα περιφερειακά ΚΕΠ.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4039/12, άρθ.5, παρ. 1η, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4235/14, άρθ. 46, παρ. 3), αποτελεί υποχρέωση του κάθε ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου να προσκομίζει ή να αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του.
Η παράλειψη της προσκόμισης των πιστοποιητικών στο Δήμο επιφέρει πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.
Σκοπός της εγγραφής των ζώων σε μητρώο είναι να υπάρχουν στοιχεία για τον πληθυσμό των ζώων συντροφιάς, κάτι που είναι χρήσιμο, κυρίως, για τη δημόσια υγεία, αλλά και για λόγους οικονομικούς και δημόσιας τάξης. Η χρησιμότητα της καταγραφής συνδέεται, επίσης, με την αποτροπή της εγκατάλειψης των ζώων και με τον ευκολότερο εντοπισμό των ιδιοκτητών των ζώων που έχουν χαθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο της Υπηρεσίας ΤΟΑ του Δήμου Χίου: 22713-53131, και στη Γραμμή του Δημότη, στο τηλέφωνο: 22713-50000.