Πρόστιμα σε όσους δεν εγγραφούν στα μητρώα εκμετάλλευσης και εμπόρων ξύλου

Έως τις 28 Μαΐου 2016 έχουν προθεσμία εγγραφής στα μητρώα φορέων εκμετάλλευσης και εμπόρων ξύλου όσοι ασχολούνται γενικά με το εμπόριο ξύλου και τις κατασκευές, την πώληση επίπλων, την υλοτόμηση δασικών ειδών, τις ξυλουργικές εργασίες κ.λπ.

Το πρόστιμο μη εγγραφής έως την προαναφερθείσα ημερομηνία στα μητρώα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Διεύθυνσης Δασών Χίου, ανέρχεται στο ποσό των 700 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο www.ypeka.gr / Δάση / Διεθνή θέματα – Στατιστικά / Εθνικό μητρώο φορέων εκμετάλλευσης ή εθνικό μητρώο εμπόρων, καθώς και στην Διεύθυνση Δασών Χίου, τηλ. 22710 43333 (κα Μάρθα Ανθυμίδου).