Πρόστιμο από την πυροσβεστική υπηρεσία Χίου επειδή ξεκίνησε τις καύσεις νωρίτερα

Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε άνδρα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, για παράβαση της υπ’ αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, για πυρκαγιά σε υπολείμματα καλλιεργειών, στην περιοχή της Αμανής του δήμου Χίου, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου, σήμερα Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023.