Προτάσεις της ΔΑΚΕ καθηγητών για την λειτουργία των σχολείων της Χίου

Τις προτάσεις – θέσεις για την ομαλή λειτουργία των σχολείων της Χίου, των Ψαρών και των Οινουσσών εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021 διατυπώνει σε ανακοίνωσή της η ΔΑΚΕ καθηγητών Χίου και συνεργαζόμενοι και οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

  • Κρίνουμε ως επιβεβλημένη αναγκαιότητα να υπάρξει μέριμνα των αρμοδίων, ώστε όλα τα γυμνάσια που χωροταξικά εκτείνονται από τον Κάμπο έως τον Βροντάδο να δημιουργήσουν κατ’ ελάχιστον 3 τμήματα ανά τάξη.
  • Θεωρούμε απαραίτητο ότι και για τα τρία ΓΕΛ της πόλης της Χίου πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες, ώστε να δημιουργηθούν σε καθένα από αυτά κατ’ ελάχιστον 3 τμήματα ανά τάξη. Ανάλογη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί, ώστε να εγκριθεί εκ νέου η λειτουργία 2 τμημάτων στην Β΄ τάξη του ΓΕΛ Βροντάδου.
  • Διεκδικούμε – απαιτούμε την έγκριση όλων των ολιγομελών τμημάτων τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ. Επίσης, θεωρούμε ότι για εκπαιδευτικούς – παιδαγωγικούς λόγους πρέπει η κάθε τάξη των πρωινών ΕΠΑΛ του αστικού ιστού να έχει κατ’ ελάχιστον 3 τμήματα.
  • Πνεύμονας για την ύπαρξη των περιφερειακών γυμνασίων είναι η έγκριση των τμημάτων της 2ης ξένης γλώσσας, της μουσικής, των καλλιτεχνικών και της τεχνολογίας. Στην κατεύθυνση αυτή διεκδικούμε την έγκριση όλων αυτών των τμημάτων και τη στελέχωσή τους με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό προσωπικό.
  • Ως προς τα ΓΕΛ ζητάμε την έγκριση όλων των τμημάτων ομάδων προσανατολισμού και ξένων γλωσσών.
  • Απαιτούμε την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό με την πρόσληψη αναπληρωτών συναδέλφων, και ιδιαίτερα στις σχολικές μονάδες των Ψαρών και των Οινουσσών.

Τις παραπάνω προτάσεις – θέσεις της η ΔΑΚΕ κατέθεσε στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Χίου, την ΔΔΕ Χίου, την ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου και το υπουργείο Παιδείας.