Πρόταση 11 νησιωτών βουλευτών για ενίσχυση της εκπαίδευσης στα νησιά

Στην ενίσχυση της νησιωτικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης στοχεύει η πρόταση που επεξεργάσθηκαν και κατέθεσαν στον υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου έντεκα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Χίου κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη.

Κεντρικό αίτημα της επιστολής – πρότασης, που συνυπογράφουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εκλέγονται στο Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά, είναι η δημιουργία ενός ισχυρότερου κανονιστικού πλαισίου για τον τομέα της εκπαίδευσης στα νησιά, κατ΄ αρχάς μέσω της προστασίας της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μιχαηλίδης το περασμένο φθινόπωρο είχε δεσμευθεί να αναλάβει πρωτοβουλία για τη θεσμική θωράκιση της λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων στη βάση της αρχής της νησιωτικότητας, ως την πλέον δίκαιη και αποτελεσματική λύση σε σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Βασικά σημεία της επιστολής – πρότασης των βουλευτών

Επισημαίνονται – με αναφορές σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και δημογραφικούς δείκτες – οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νησιωτική περιφέρεια.

Υπογραμμίζεται η άμεση συσχέτιση μεταξύ του κινδύνου αποδυνάμωσης των σχολικών μονάδων και της γενικότερης υποβάθμισης που αντιμετωπίζουν εδώ και δεκαετίες οι νησιωτικές περιοχές, ειδικά οι μικρότερες και πιο απομακρυσμένες.

Συνοψίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία σχολείων και τμημάτων. Συμπεραίνεται πως, παρά την ύπαρξη συγκεκριμένων θεσμικών δικλείδων υπέρ των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας και την πολιτική ευαισθησία του Υπουργείου, είναι ανάγκη να αποδυναμωθεί η ad hoc και θεραπευτική φυσιογνωμία του υπάρχοντος πλαισίου και να αποκτήσει έναν περισσότερο μόνιμο, συμπαγή και διαυγή χαρακτήρα, βάσει κριτηρίων που θα συνδυάζουν τη ρητή προστασία της νησιωτικότητας με τις εκπαιδευτικές συνθήκες.

Προτείνονται, ενδεικτικά, μια σειρά από τέτοια εκπαιδευτικά-κοινωνικά κριτήρια που θα πρέπει να συνυπολογίζονται κατά την απόφαση λειτουργίας σχολείων και τμημάτων. Το ακριβές περιεχόμενο του προτεινόμενου κανονιστικού πλαισίου θα είναι προφανώς αντικείμενο ευρύτερης επεξεργασίας, ως φιλοσοφία όμως θα πρέπει να συνδυάζει μετρήσιμους, αντικειμενικούς δείκτες με αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων, έχοντας ως διατυπωμένο στόχο την αυξημένη ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης των σχολικών μονάδων και τμημάτων στα νησιά.

Στόχοι της πρότασης είναι η περαιτέρω ενίσχυση και εξειδίκευση της αρχής της νησιωτικότητας και η αναθέρμανση του διαλόγου για τη νησιωτική (και – ευρύτερα – περιφερειακή) ανάπτυξη και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η δημόσια εκπαίδευση.