Προθεσμία έως 30 Οκτωβρίου για κλάδεμα δέντρων σε παρόδιες ιδιοκτησίες

Πρόσκληση στους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, να προβούν άμεσα στην κοπή κλαδιών, θάμνων, δέντρων που λόγω μεγέθους, κλίσης, κατάστασης κ.λπ. εξέχουν και εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, απευθύνει η διεύθυνση τεχνικών έργων της περιφερειακής ενότητας Χίου.

Διευκρινίζει δε ότι τα κλαδέματα πρέπει πραγματοποιηθούν σε ύψος έως και 4,5 μέτρα και να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Οκτωβρίου 2021.

Μετά την ανωτέρω προθεσμία, κάνει γνωστό ότι θα προβεί, δίχως περαιτέρω ενημέρωση, στην απαραίτητη αποκλάδωση, στα σημεία που κρίνονται επικίνδυνα, με σκοπό την βελτίωση της ορατότητας των διερχόμενων οχημάτων και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας, ενώ δεν αποκλείει να εφαρμόσει τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις.