Πρωτοβουλία και Χιακή Συμπολιτεία για τις διοικήσεις των νομικών προσώπων

Μετά το Δίκτυο Πολιτών και η Πρωτοβουλία για τη Χίο καλεί τον δήμαρχο Χίου κ. Σταμάτη Κάρμαντζη να αξιοποιήσει τις πρόνοιες του ισχύοντος νόμου και να προσέλθει άμεσα σε μια ουσιαστική συζήτηση για το θέμα των διοικήσεων των νομικών προσώπων του δήμου Χίου, ενώ και η Χιακή Συμπολιτεία τάσσεται υπέρ της εκπροσώπησης όλων των παρατάξεων στις διοικήσεις.

Η Πρωτοβουλία, αφού επισημαίνει ότι στις εκλογές της 26ης Μαΐου οι Χιώτες δημότες ψήφισαν μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο, δίνοντας αναλογική εκπροσώπηση όλων των συνδυασμών μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, επιβάλλεται,  παρά τις διαφορετικές αφετηρίες των συνδυασμών και την πολιτική τους αυτοτέλεια, μία λειτουργία πολύ διαφορετική από ότι συνηθιζόταν μέχρι σήμερα σε τρεις κύριες κατευθύνσεις:

⦁ Ουσιαστικός διάλογος όσον αφορά τους κύριους στόχους του επιχειρησιακού σχεδίου της περιόδου που ξεκινάει, και σε μείζονα ζητήματα όπως ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα.

⦁ Διερεύνηση ενός αποτελεσματικού μοντέλου διοίκησης του δήμου.

⦁ Αναλογική εκπροσώπηση των παρατάξεων στη διοίκηση.

Με βάση τα παραπάνω και με αφορμή την εκλογή των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων από το δημοτικό συμβούλιο, η Πρωτοβουλία για τη Χίο, όπως έχει δηλώσει ήδη πριν από ένα μήνα, τάσσεται υπέρ της εκλογής διοικήσεων που προέρχονται από μια αναλογική κατανομή των παρατάξεων που θα υλοποιήσουν μια πολιτική η οποία θα διαμορφωθεί με βάση τις προαναφερθείσες κατευθύνσεις, καταλήγει η ανακοίνωση.

Χιακή Συμπολιτεία: Να εκπροσωπείται το σύνολο των παρατάξεων

«Θεωρούμε ότι η επιλογή των πολιτών της Χίου στις 26 Μαΐου 2019 έχει την απαίτηση ουσιαστικού διαλόγου για τα θέματα του δήμου και εξαντλητικής διερεύνησης συνθέσεων.

Ακόμα έχει το στοιχείο του πλουραλισμού και της πολυφωνίας με εκπροσώπηση πολλών και διαφορετικών απόψεων στο δημοτικό συμβούλιο.

Για τούτο, πέρα από νομικά κατασκευάσματα εκ των υστέρων (ν. 4623/2019), στη σύνθεση των διοικήσεων νομικών προσώπων, οργανισμών και επιχειρήσεων του δήμου είναι αναγκαίο να εκπροσωπείται το σύνολο των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο. Η Χίος έχει μόνο να κερδίσει από την έκφραση πολλών γνωμών και απόψεων.

Αυτή τη λογική θα υποστηρίξουμε στο δημοτικό συμβούλιο και καλούμε δημοτική αρχή και λοιπές παρατάξεις να πράξουν το ίδιο».

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια