Προβλήματα στην νομιμοποίηση αυθαιρέτων για τις εργατικές κατοικίες Ευρετής

Νομοθετικής ρύθμισης χρήζει, ως δείχνουν τα πράγματα, το ζήτημα της ένταξης των ιδιοκτητών των εργατικών κατοικιών της Ευρετής Χίου στον νόμο περί αυθαιρέτων, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται σε ερώτηση του βουλευτή Χίου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη.

Στην ερώτηση, που απευθύνεται στους υπουργούς Εργασίας κα Έφη Αχτσιόγλου και Περιβάλλοντος κ. Γιώργο Σταθάκη, επισημαίνεται το πρόβλημα που έχει ανακύψει σχετίζεται με την πρόθεση δεκάδων ιδιοκτητών του οικισμού να ενταχθούν στις προβλέψεις των διαδοχικών νόμων τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, χωρίς αυτό να έχει καταστεί δυνατό ως σήμερα. Η προσπάθειά τους προσκρούει, σύμφωνα με τις απαντήσεις των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών, σε μια σειρά από (πιθανούς) λόγους που σχετίζονται με τη σύσταση ιδιοκτησίας στον οικισμό καθώς ή/και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον τρόπο λήψης αποφάσεων σε τέτοιες περιπτώσεις.

Με βάση τα παραπάνω, ο βουλευτής Χίου ρωτά τους δύο υπουργούς σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, καθώς διαφαίνεται ότι το πρόβλημα μπορεί να διευθετηθεί μόνο μέσω νομοθετικής ή άλλης κανονιστικής παρέμβασης από την πλευρά των δύο κατά τεκμήριο συναρμόδιων υπουργείων.

Σχόλια