Πρώτα προγραμματισμός δράσεων και μετά χρηματοδότηση για τους συλλόγους

Με νέο σύστημα θα δίνονται πλέον οι επιχορηγήσεις προς τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αν καταθέσουν τον προγραμματισμό των δράσεων τους για τις εκδηλώσεις της χρονιάς σε δυο περιόδους χειμερινή, για την οποία η καταληκτική ημερομηνία είναι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και για τις εκδηλώσεις της θερινής περιόδου έως την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη και έγκαιρη αξιολόγησή τους.

Σε περίπτωση που φορείς επιθυμούν για την έγκαιρη διοργάνωση καλοκαιρινής εκδήλωσης να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο διάστημα της χειμερινής περιόδου, τα αιτήματά τους θα γίνονται δεκτά.

Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξετάζονται καθώς δεν θα εντάσσονται στον ετήσιο σχεδιασμό και προϋπολογισμό του ΥΠΠΟΑ.

Τα αιτήματα θα αξιολογούνται δύο φορές τον χρόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες και οι απαντήσεις στα αιτήματα θα ανακοινώνονται εντός 45 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.