” Γιαπρακοπανήγυρο…με το βρισκούμενο.”

Πανηγύρι όπως γινόταν παλιά, ” Γιαπρακοπανήγυρο…με το βρισκούμενο”, πραγματοποιεί ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Νενήτων  “Η Βοκαριά “, στις 22 Ιουλίου 2022, στις 12.00, στον προαύλιο χώρο της Αγριδιώτισσας.