“Βρέχει λεφτά” για τα αθλητικά σωματεία

Ξεκίνησε από την Περιφέρεια η διαδικασία υποβολής προτάσεων για ένταξη δράσεων στο «Σχέδιο Δράσης  – Αθλητισμός». Η υποβολή  προτάσεων θα ολοκληρωθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2022.

Για Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Χίου (Πολυτεχνείου 1, 2ος όροφος, τηλ.: 2271350503), καθώς και στη σελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ακολουθώντας το link: https://www.pvaigaiou.gov.gr/σχέδιο-δράσης-αθλητισμός/ .