Ρέει το χρήμα προς την Planet για την δομή της Λέσβου που έχει σταματήσει και την ανύπαρκτη δομή στο Θόλος Χίου

Θα περίμενε κανείς πως από την στιγμή που έχουν σταματήσει, με απόφαση του Συμβουλίου της επικρατείας, οι εργασίες κατασκευής στην δομή προσφύγων και μεταναστών στην Βάστρια Λέσβου, καθώς και εκείνης στο Θόλος Χίου, που ακόμα είναι στα χαρτιά, θα σταματούσαν – έστω και προσώρας – και οι δαπάνες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Δεν ισχύει, όμως, καθότι τα… δρομολογημένα από τον κ. Νότη Μηταράκη συμβόλαια τρέχουν κανονικά, ανεξαρτήτως καιρού και Καιρίδη, με την υπογραφή του… διαχρονικού και αμετακίνητου γενικού γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Πάτροκλου Γεωργιάδη.

Με απόφασή του, λοιπόν, με ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου 2023, που αναρτήθηκε στην Διαύγεια την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023: «Έγκριση ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης «Υπηρεσίες υποστήριξης στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο”» της συμφωνίας-πλαίσιο «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την υλοποίηση των έργων και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της» – Έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, του προϋπολογισμού και του σχεδίου σύμβασης – Πρόσκληση αναδόχου».

Οι εκτελεστικές συμβάσεις διαδέχονται η μία την άλλη…

Η συγκεκριμένη απόφαση του κ. Γεωργιάδη, κατ΄ εφαρμογή της από 14.2.2023 συμφωνίας – πλαίσιο μεταξύ του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της εταιρείας παροχής υπηρεσιών συμβούλου Planet Α.Ε., αφορά την ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης ύψους 1.176.760 ευρώ με τον ΦΠΑ. Καλείται δε η εταιρεία να προσέλθει για την υπογραφή της.

Είχε προηγηθεί άλλη μία ανάλογη εκτελεστική σύμβαση, με ημερομηνία 20 Μαρτίου 2023, ύψους 1.398.720 ευρώ, με διάρκεια παροχής υπηρεσιών 13 μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως τις 20.4.2024, που αφορούσε σχεδόν το σύνολο των δομών προσφύγων και μεταναστών σε όλη τη χώρα. Πριν δε να λήξει αυτή έρχεται η αναφερόμενη, με υπογραφή της απόφασης στις 26.9.2023.

… και οι χρυσές συμφωνίες – πλαίσιο, επίσης

Με την ευκαιρία αυτή να αναφέρουμε ότι πρόκειται για την δεύτερη συμφωνία – πλαίσιο (14.2.2023), τετραετούς διάρκειας, που έχει συνάψει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με την Planet Α.Ε., αρχικού ποσού 5.000.000 ευρώ, με δυνατότητα επαύξησής της (δικαίωμα προαίρεσης) κατά 50%, αντί του 30% που ήταν η προηγούμενη, ήτοι σύνολο 7.500.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.

Η προηγούμενη συμφωνία – πλαίσιο, που υπεγράφη στις 15 Δεκεμβρίου 2020, ήταν επίσης τετραετούς διάρκειας και ύψους 5.000.000 ευρώ, με δυνατότητα επαύξησής της (δικαίωμα προαίρεσης) κατά 30%, ήτοι έως του ποσού των 6.500.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.

Φαίνεται, όμως, ότι πριν την λήξη της… τελείωσαν τα λεφτά, οπότε κρίθηκε αναγκαίο να υπογραφεί και νέα συμφωνία – πλαίσιο και για τον λόγο αυτό έγινε σχετική προκήρυξη στις 19 Ιουλίου 2022.

Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη και η υπογραφή της νέας συμφωνίας – πλαίσιο διέλαθε της προσοχής μας και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατόν να διαπιστώσουμε αν υπήρχαν κι άλλοι διαγωνιζόμενοι πλην της Planet Α.Ε., που πήρε τη δουλειά.

Το βέβαιο είναι ότι και στην συγκεκριμένη περίπτωση η έκπτωση ήταν μηδενική, όπως – άλλωστε – και στην προηγούμενη του 2020.

Για την ιστορία, τέλος, να αναφέρουμε ότι για την υπόθεση του 2020, σύμφωνα με το από 20.5.2022 δημοσίευμα της εφημερίδας Αυγή, είχαν γίνει σχετικές αποκαλύψεις από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. κ. Παύλο Πολλάκη και η υπόθεση είχε φτάσει στον ανακριτή. Κάθε άλλο δε παρά πειστική ήταν η απάντηση που είχε δώσει ο τότε υπουργός κ. Νότης Μηταράκης.

Ακολουθεί η τελευταία απόφαση Γεωργιάδη για την νέα εκτελεστική σύμβαση

ektelstiki_planet 26.9.2023

 

Και η συμφωνία – πλαίσιο της 14.2.2023

simfonia_plaisio.planet 14.2.2023