Ρυθμίσεις για αυθαίρετες κατασκευές στις χερσαίες ζώνες των λιμένων

11

Τέλος παραμονής και πλόων πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών επιβάλλεται υπέρ του Δημοσίου με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο ετέθη σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 και ρυθμίζει σειρά θεμάτων γύρω από την ναυτιλία, το προσωπικό του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος και την προστασία των εργαζομένων στην ναυτιλία.

Παρέχεται μεταβατικό στάδιο δύο ετών για την καθαίρεση στις χερσαίες ζώνες λιμένων αυθαιρέτων κατασκευών (σκίαστρα, τέντες, πέργκολες) και την αντικατάστασή τους με νόμιμες, νέες, ομοιόμορφες κατασκευές, σύμφωνα με μελέτες που έχουν εκπονήσει οι φορείς διοίκησης των λιμένων. Επιτυγχάνεται έτσι, η  αποκατάσταση της νομιμότητας που θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των χώρων στις ΧΖΛ και την λειτουργία των παρακείμενων στις ΧΖΛ επιχειρήσεων.

Επιδιώκεται η παροχή σίτισης σε σπουδαστές των ακαδημιών εμπορικού ναυτικού (ΑΕΝ), κυρίως της περιφέρειας, για να υπάρχει κίνητρο φοίτησης στις σχολές αυτές και για να στηριχθούν οικονομικά οι σπουδαστές τους, κατ΄ αναλογία  των αντίστοιχων σπουδαστών ΤΕΙ. Επιπλέον, προς αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και βελτίωση των διοικητικών λειτουργιών των σχολών εμπορικού ναυτικού, ο τακτικός προϋπολογισμός του ΥΝΑΝΠ αναλαμβάνει τις δαπάνες τηλεπικοινωνιών και παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο των σχολών.

Στο πλαίσιο σχεδιασμού, συντονισμού και εφαρμογής ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής και ειδικότερα της άμεσης και έμμεσης παρέμβασης για επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην υδροδότησή τους, αντιμετωπίζεται η αναγκαιότητα άμεσης αδειοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία φορητών μονάδων παραγωγής νερού, μέσω αφαλάτωσης, με δυναμικότητα μικρότερη από 2.000 κυβικά μέτρα την ημέρα,  για την εξυπηρέτηση επειγουσών, πρόσκαιρων και βραχυχρόνιων αναγκών υδροδότησης νησιών.

Επίσης, για πρώτη φορά, συστήνεται συμβούλιο συνδυασμένων μεταφορών, υπό την προεδρία του υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που μεριμνά για τον συντονισμό των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών συνδέσεων των νησιών με την ηπειρωτική χώρα.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00.

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου και της αιτιολογικής έκθεσης εδώ.

Σχόλια