Ρουσφέτια Μουτζούρη καταγγέλλει η Συμπαράταξη Πολιτών

Για εξυπηρέτηση με σειρά συμβάσεων χρηματοδότησης από το περιφερειακό ταμείο της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πολιτικών φίλων και παιδιών συνεργατών του κατηγορεί η Συμπαράταξη Πολιτών τον περιφερειάρχη κ. Κώστα Μουτζούρη.

Με ερώτησή της ζητάει:

– Να καταθέσετε άμεσα στο περιφερειακό συμβούλιο όλες τις συμβάσεις έργου που έχετε υπογράψει με την ιδιότητα του προέδρου του Π.Τ. από την αρχή της θητείας σας και τα αποτελέσματά τους.

– Να παρουσιάσετε τον απολογισμό του Π.Τ. στην επόμενη συνεδρίαση του Π.Τ., όπως οφείλατε να έχετε κάνει κατά τον ετήσιο απολογισμό της περιφερειακής αρχής.

«Σε περιόδους ιδιαίτερα δύσκολες για τους πολίτες των νησιών μας, η διάθεση των περιορισμένων πόρων της περιφέρειας πρέπει να γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και με αποκλειστικό στόχο την ανάπτυξη των νησιών», αναφέρουν στην ερώτησή τους οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Γιάννης Σπιλάνης, Μανώλης Κάρλας και οι κες Γιούλα Αργυρούδη και Μαρία Νικολάρα.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια