Σαββατοκύριακο εργασιών στο κέντρο της πόλης

Έργα θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο της πόλης επιφέροντας ανάλογες αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων. Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία κτιρίου διαχείρισης κυκλοφορίας (ΚΕ.ΔΙ.ΚΥ.Σ) και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής», θα απαιτηθεί η διακοπή της κυκλοφορίας, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστωσης σε τμήματα των οδών :

  • Βενιζέλου, από την συμβολή της με την οδό Ροΐδου έως την συμβολή της με την οδό Κανάρη.
  • Αρχέρμου, από την συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως την συμβολή της με την οδό Φιστέλ Ντε Κουλάνς.
  • Ροΐδου, από την συμβολή της με την οδό Αφών Ράλλη έως την συμβολή της με την οδό Ροδοκανάκη.

Το περιοδικό κλείσιμο των οδών θα πραγματοποιηθεί από τo Σάββατο 13 Ιουνίου 2020 στις 14:30 έως την Δευτέρα 16 Ιουνίου 2020 στις 20:00 .

Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνηση τους στην περιοχή των έργων και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.