Σχέδιο αειφόρου τουρισμού στη Νότια Χίο

Ολοκληρώθηκε χθες, Πέμπτη 27 Ιουνίου,  η πρώτη συνάντηση/workshop του Ερευνητικού Προγράμματος Interreg MED, MED-GIAHS- Δίκτυο μεσογειακών χωρών Παγκοσμίως Σημαντικών Συστημάτων Αγροτικής Κληρονομιάς ΠΣΣΑΚ για την προώθηση του αειφόρου αγροτικού τουρισμού (MED GIAHS PROJECT Mediterranean GIAHS sites network to promote sustainable agricultural tourism – Euro-MED0200584) με Εταίρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  Εργαστήριο Ανθοκομίας Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ και συνδεόμενους εταίρους (Associate Partners) την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Χίου και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Τοπίου.

Η συνάντηση διήρκεσε 2 ώρες σύμφωνα με την προβλεπόμενη ατζέντα και κατά τη διάρκεια της  έγινε η παρουσίαση του σκοπού του ερευνητικού προγράμματος MED-GIAHS., περιγραφή των Παγκοσμίως Σημαντικών Συστήματων Αγροτικής Κληρονομιάς (ΠΣΑΑΚ) και η στρατηγική εναλλακτικού τουρισμού MED-GIAHS: τοπικό σχέδιο δράσης και πρώτα βήματα εργασίας, μεθοδολογία και οδηγίες.

Τι αφορά το ερευνητικό έργο

GIAHS (Globally Important Agricultural Heritage Systems) είναι τα Παγκόσμιως Σημαντικά Συστήματα Αγροτικής Κληρονομιάς  ΠΣΣΑΚ του  Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Τροφίμων και Γεωργίας (FAO).  Πρόκειται για τοπία εξαιρετικής αισθητικής και οικολογικής αξίας που αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά και σημαντικά γεωργικά συστήματα.  Στόχος του έργου MED GIAHS είναι η ενίσχυση του ρόλου του βιώσιμου  τουρισμού στα ΠΣΣΑΚ, η προστασία και η δημιουργία ενός καινοτόμου δικτύου  περιοχών ΠΣΣΑΚ της Μεσογείου, το οποίο θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα των  υφιστάμενων, υποψήφιων και μελλοντικών ΠΣΣΑΚ, επαναπροσδιορίζοντας και  ανοικοδομώντας τον τουρισμό με βιώσιμο τρόπο.

Η νότια Χίος, με τη μοναδική παραγωγή της μαστίχας και με το τοπίο που αυτή δημιουργεί, πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να θεωρηθεί εν δυνάμει το πρώτο της Ελλάδας Παγκοσμίως Σημαντικό  Σύστήμα Αγροτικής Κληρονομιάς.  Με τη συνεχή αύξηση του  τουρισμού και με την απειλή του στο τοπίο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της, η νότια  Χίος αποτελεί κατάλληλο έδαφος για την εφαρμογή του σχεδίου αειφόρου τουρισμού που  προτείνεται από το συγκεκριμένο έργο.