Σχολή προπονητών στη Χίο

Σχολή Προπονητών UEFA C θα λειτουργήσει στην Ε.Π.Σ.Χίου από 21 Ιανουαρίου 2019 έως 02 Φεβρουαρίου 2019. Τα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Χίου , με καταληκτική ημερομηνία r

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C:
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Ε.Π.Σ.ΧΙΟΥ που συνδιοργανώνει τη σχολή( επισυνάπτεται σχετική αίτηση ).
2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά).
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών.
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών.
5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών.
6.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις.
7.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον.
8.Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
9. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης.( επισυνάπτεται πράξη συναίνεσης ).

10. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΤΩΝ 500,00  ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΧΙΟΥ: 5702-021659-501 ( IBAN GR3301727020005702021659501 ) ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΡΑΦΕΤΕ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.

Πληροφορίες: 22710-22888 και FAX: 22710-44588, email: [email protected]

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια