Σε ιδιώτη η συλλογή των βρώσιμων ελαίων

Σε ιδιώτη θα αναθέσει ο δήμος Χίου την συλλογή και διαχείριση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων, γνωστών και ως τηγανέλαιων και προς τούτο θα κληθεί να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο, στην συνεδρίαση της Τετάρτης 19 Δεκεμβρίου 2018.

Όπως εξηγεί στον astraparis.gr ο αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Γιώργος Μπελέγρης, η διαχείριση αυτών των ελαίων αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για το δίκτυο της ΔΕΥΑΧ, στο οποίο συνήθως καταλήγουν, με αποτέλεσμα να έχουμε συνεχείς επεμβάσεις για την απόφραξή του.

Ο ιδιώτης, ο οποίος θα επιλεγεί μετά από την σχετική πρόσκληση που θα απευθύνει στους ενδιαφερόμενους ο δήμος Χίου, πρέπει να είναι αδειοδοτημένος για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, με τους κατάλληλους χώρους για την αποθήκευση και διαχείριση των τηγανέλαιων. Η κατάληξή τους θα είναι σε ειδικές μονάδες στην ηπειρωτική Ελλάδα για περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση, κυρίως για παραγωγή βιοκαυσίμων.

Το δίκτυο σε πρώτη φάση θα αναπτυχθεί σε επιλεγμένα σημεία της πόλης της Χίου, όπου θα τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι, στους οποίους οι πολίτες θα αποθέτουν τις συσκευασίες, συνήθως μπουκάλια, με τα χρησιμοποιημένα λάδια.

Ο κ. Μπελέγρης διευκρινίζει ότι πρόκειται για ειδικών απαιτήσεων κάδους, οι οποίοι και θα τοποθετηθούν κατά τρόπο που να είναι απολύτως ασφαλείς, ενώ θα τοποθετηθεί και ειδική προστατευτική περίφραξη.

Ανάλογη προσπάθεια έχει γίνει και στο παρελθόν, πλην όμως δεν ευδοκίμησε, ενώ τώρα – τονίζει ο αντιδήμαρχος καθαριότητας – οι προοπτικές φαίνονται καλύτερες. Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε, ο δήμος Χίου αδυνατεί να αναλάβει αυτό το έργο και τόνισε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να έχει κάποιο ειδικό οικονομικό όφελος ο δήμος. Θα έχει όφελος η ΔΕΥΑΧ, της οποίας τα δίκτυα θα προστατευθούν, καθώς και γενικότερα το περιβάλλον.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια