Σε ιδιώτη οι υπηρεσίες ναυαγοσώστη σε έξι πολυσύχναστες παραλίες

Σε ιδιωτική εταιρεία θα ανατεθούν, μετά από διαγωνισμό, οι υπηρεσίες κάλυψης με ναυαγοσώστες έξι πολυσύχναστων παραλιών της Χίου και συγκεκριμένα Αγίας Φωτεινής (Αγία Φωτιά), Κώμης, Μπέλλα Βίστα, Καρφά, Λιθίου και Αγίας Παρασκευής

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο Χίου στην δια περιφοράς συνεδρίασή του της 24ης Μαρτίου 2020, με το σκεπτικό ότι με το προϊσχύσαν σύστημα, με βάση το οποίο ο δήμος Χίου έκανε προσλήψεις τετράμηνης διάρκειας, είχαν δημιουργηθεί προβλήματα οριακής κάλυψης, λόγω έλλειψης προσωπικού η απροθυμίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι υποψήφιοι.

Επισημάνθηκε περαιτέρω από την υπηρεσία ότι γίνονται ολοένα και πιο αυστηροί οι κανονισμοί και πιο πολυδάπανος ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την κάλυψη των αναγκών (ταχύπλοο σκάφος, φάρμακα κ.λπ.), με υπαρκτούς τους κινδύνους επιβολής προστίμων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλήρης συμμόρφωση στα προβλεπόμενα από την νομοθεσία.

Ο προϋπολογισμός για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες έχει ορισθεί στο ποσό των 170.000 ευρώ, ποσό το οποίο – όπως επισημαίνεται και στη εισήγηση – δείχνει να εκτινάσσει το σχετικό κόστος, ενώ σε περίπτωση που μία παραλία δεν εκμισθωθεί θα αφαιρείται από το σύνολο ποσό 20.000 ευρώ.

Λευκό ψήφισαν οι σύμβουλοι των παρατάξεων Χίος Μπροστά, Λαϊκή Συσπείρωση και Χιακή Συμπολιτεία.

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια