Σε νέο κτίριο μεταστεγάζεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Χίου

Δεν θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της περιφερειακής ενότητας Χίου από την Τετάρτη 16 έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015, επειδή τις ημέρες αυτές θα γίνει μετεγκατάστασή της.

Οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης θα λειτουργήσουν κανονικά από την Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015, στην νέα διεύθυνση, στη οδό Καλουτά 2.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22713 52301 και 22713 52305.