Επιμορφωτικό σεμινάριο, για τουριστικά θέματα, σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ

Επιμορφωτικό σεμινάριο για την επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών, οργανώνει στη Χίο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα δομείται σε 16 διδακτικές ενότητες, συνολικής διάρκειας 150 ωρών και στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης παρέχεται δωρεάν. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης έχουν απόφοιτοι πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ, ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος http://tourism-pega.aegean.gr. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως τις 25/02/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Δέσποινα Ανδριώτη, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 18:00 – 20:00 (τηλ. 22710-35025, e-mail: [email protected]) ή στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Δρ. Θεόδωρο Σταυρινούδη, (email: [email protected]).

Το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένο στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ru.aegean.gr/announcement/attachment/2312/Prokiriksi_PEGA_Stavrinoudis_2nd.pdf