Σεμινάριο για την καινοτομία στο Επιμελητήριο

Σεμινάριο με τίτλο «Καινοτομία – Διαχείριση Καινοτομίας», διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Χίου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου GOBRAND. Το σεμινάριο υλοποιήθηκε  στις 3 και 4 Απριλίου 2019.

Κύριος στόχος του σεμιναρίου ήταν η κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα μελών των clusters

«Παραδοσιακά Τρόφιμα Χίου » και «Λικέρ Μαστίχα Χίου»  που συμμετέχουν στο έργο, σε θέματα που

σχετίζονται με τη καινοτομία, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τη διαχείριση και αξιοποίηση

διανοητικής ιδιοκτησίας και τη δικτύωση.

Το σεμινάριο διαρκείας 8 ωρών ήταν διαδραστικό και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν

θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την κατοχύρωση, προστασία

και αξιοποίηση των νέων ιδεών τους, την προώθηση των προϊόντων τους και τη δυνατότητα συνεργασίας

με ακαδημαϊκά και ερευνητικά εργαστήρια για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων και τη συμμετοχή

σε έργα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σχόλια