Για κυκλοφοριακό και μετανάστες, συζήτησαν δήμαρχος και αστυνομικός διευθυντής