Σκάβουν στα 4 σημεία του ορίζοντα για αδρανή υλικά στο αεροδρόμιο Χίου (η απόφαση)

Μετά από πολύμηνη απραξία και καθυστερήσεις των εργασιών για την επέκταση του διαδρόμου προσγειώσεων – απογειώσεων στο αεροδρόμιο Χίου, ελλείψει των κατάλληλων αδρανών υλικών, η κυβέρνηση προχώρησε στην τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου να εξευρεθούν οι αναγκαίοι χώροι για την απόληψη αδρανών υλικών.

Υπενθυμίζεται ότι η όλη υπόθεση είχε ξεκινήσει με την  άρνηση της αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. να προμηθευτεί τα αδρανή υλικά από το λατομείο της ΛΑΤΩ Α.Ε. για τις ανάγκες επέκτασης του διαδρόμου και ζήτησε να αδειοδοτηθούν τέσσερις νέοι χώροι κοντά στο αεροδρόμιο Χίου, προκειμένου να μειωθεί το κόστος των υλικών.

Η απόφαση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων εγκρίθηκε την περασμένη Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023  και αναρτήθηκε στην Διαύγεια χθες Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023, ενώ σήμερα Τρίτη έσπευσε ο βουλευτής Χίου κ. Νότης Μηταράκης να πανηγυρίσει, δηλώνοντας ότι «ξεμπλοκάρει η επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου… όταν κάποιοι ασχολούνται με την επικοινωνία, εμείς δουλεύουμε και φέρνουμε αποτέλεσμα».

Τα τεχνικά στοιχεία για τους νέους χώρους απόληψης των αδρανών υλικών είχε κάνει γνωστά ο astraparis.gr στις 27 Ιουνίου 2023, στο δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Σε κρίσιμη φάση το έργο του αεροδρομίου Χίου, ψάχνουν απεγνωσμένα για αδρανή υλικά».

Σύμφωνα, λοιπόν, με την απόφαση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων, ορίζονται οι ακόλουθοι τέσσερις χώροι, καθώς και ο όγκος των υλικών που θα ληφθούν από τον καθένα εξ αυτών:

1. Έκταση στην περιοχή του Μερσινιδίου, που είναι εκκλησιαστικής  ιδιοκτησίας, επιφάνειας 17,4 στρεμμάτων και όπου σήμερα υπάρχουν σωροί ή διάσπαρτα αδρανή υλικά. Απολήψιμες ποσότητες αδρανών υλικών 137.290 κ.μ.

2. Ιδιωτική έκταση στην θέση Μαντράκια περιοχή του Γρου (ανενεργό λατομείο μη αποκατεστημένο), έκτασης 10,1 στρεμμάτων, κοντά σε υφιστάμενη εγκατάσταση ανακύκλωσης υλικών οικοδομών. Απολήψιμες ποσότητες αδρανών υλικών 132.190 κ.μ.

3. Εγκαταλελειμμένη εκσκαφή (ανενεργό λατομείο μη αποκατεστημένο) απέναντι από τα γραφεία του ΟΑΕΔ στο Φραγκοβούνι (Λευκωνιά), έκτασης 8,8 στρεμμάτων, που ανήκει ή στον δήμο Χίου ή στο Δημόσιο και σήμερα ο χώρος αυτός είναι μισθωμένος σε ιδιώτη εργολάβο. Απολήψιμες ποσότητες αδρανών υλικών 68.791 κ.μ.

4. Ιδιωτική έκταση εκτός σχεδίου απέναντι από την λιμνοδεξαμενή, στην περιοχή του Αγίου Αρτεμίου, επιφάνειας 9,9 στρεμμάτων, την οποία ο ιδιοκτήτης φέρεται να θέλει να διαμορφώσει σε οικόπεδο. Απολήψιμες ποσότητες αδρανών υλικών 37.010 κ.μ.

Η συνολική ποσότητα των αδρανών υλικών που μπορούν να αποληφθούν από τους παραπάνω τέσσερις χώρους ανέρχεται σε 375.281 κ.μ., ενώ οι ανάγκες για το έργο του διαδρόμου προσγειώσεων – απογειώσεων ανέρχονται σύμφωνα με την απόφαση και την σχετική μελέτη σε 455.000 κ.μ. Υπάρχει, δηλαδή, ένα έλλειμμα υλικών της τάξης των περίπου 80.000 κ.μ., για τα οποία ουδεμία αναφορά γίνεται ως προς το σημείο απόληψής τους.

Μετά την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων και τον ορισμό των τεσσάρων νέων χώρων απόληψης αδρανών υλικών, πρέπει να ακολουθήσουν εργασίες για την διαμόρφωσή τους και σταδιακά θα γίνεται η μεταφορά των υλικών στο εργοτάξιο, αφού επιβεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλα για τις ανάγκες και τις αυξημένες ποιοτικές απαιτήσεις του έργου.

Ακολουθεί η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

airport_aepo