Για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας, συζήτησαν Γ. Σπιλάνης και Στ. Κάρμαντζης

 

 

Σχόλια