Στα θρανία για τον Κλεισθένη και τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την διεξαγωγή των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών οργανώνει ο δήμος Χίου, την προσεχή Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, από τις 15:00 έως τις 20:00 στο Ομήρειο.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπροσώπους, αντιπροσώπους, στελέχη φορέων και συνδυασμών, καθώς και υπηρεσιών και οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν έως την Κυριακή 7 Απριλίου 2019.

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι η ακόλουθη:

 • Εισαγωγή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο Ν.4555/2018 «Κλεισθένης Ι».
 • Ανάλυση βήμα προς βήμα της εκλογικής διαδικασίας και του νέου   εκλογικού συστήματος για τις επερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.
 • Εκλογείς – εκλόγιμοι.
 • Μεταδημοτεύσεις λόγω υποψηφιότητας.
 • Κωλύματα εκλογιμότητας – ασυμβίβαστα.
 • Διαίρεση δήμων σε εκλογικές περιφέρειες, αριθμός μελών δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια.
 • Προϋποθέσεις έγκυρης κατάρτισης συνδυασμών για την ανάδειξη δημοτικών αρχών (απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων, ποσόστωση από κάθε φύλο, άλλες   προϋποθέσεις).
 • Παράδειγμα κατάρτισης συνδυασμού για το δημοτικό συμβούλιο.
 • Δήλωση συνδυασμού για το δημοτικό συμβούλιο στο πρωτοδικείο – απαραίτητα δικαιολογητικά – κρίσιμες ημερομηνίες.
 • Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν.
 • Προϋποθέσεις έγκυρης κατάρτισης συνδυασμών για την ανάδειξη των οργάνων κοινότητας (απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων, ποσόστωση από κάθε φύλο, άλλες προϋποθέσεις).
 • Παράδειγμα κατάρτισης συνδυασμού κοινότητας.
 • Δήλωση συνδυασμού κοινότητας στο πρωτοδικείο, απαραίτητα δικαιολογητικά, κρίσιμες ημερομηνίες.
 • Περιεχόμενο ψηφοδελτίων.
 • Σταυροί προτίμησης.
 • Εκλογικό σύστημα: εκλογή δημάρχου, εκλογή προέδρου κοινότητας, κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου, κατανομή εδρών συμβουλίου κοινότητας.
 • Επικύρωση εκλογής – ενστάσεις.
 • Έδρες περιφερειακού συμβουλίου – Προϋποθέσεις έγκυρης κατάρτισης συνδυασμών για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών.
 • Παράδειγμα κατάρτισης συνδυασμού για το περιφερειακό συμβούλιο.
 • Δήλωση συνδυασμού για το περιφερειακό συμβούλιο.
 • Περιεχόμενο ψηφοδελτίων.
 • Σταυροί προτίμησης.
 • Εκλογικό σύστημα: Εκλογή περιφερειάρχη, κατανομή εδρών περιφερειακού συμβουλίου.
 • Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.

Εταιρεία ανάθεσης διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι η Forum Traing & Consulting Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική & Συμβουλευτική ΕΠΕ και εισηγήτρια η κα Γιάννα Χορμόβα.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 22713 50846 και 6944 254557 με την κα Ουρανία Τώρα, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του δήμου Χίου. Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και [email protected].

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια