Δεν άρεσαν στο Χρηματιστήριο, οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης