Στη Φιλανδία το ΕΕΕΕΚΧίου

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Χίου συνεχίζει την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Overcoming Disabilities and Enforce Social Inclusion via 3D printing”.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος αυτού, θα διεξαχθεί Διακρατική συνάντηση και εκπαίδευση , από 11 έως 15 Μαρτίου 2024, στο Oulu της Φιλανδίας, με τίτλο «3nd Project meeting and  Learning Teaching and Training Activities on “Overcoming Disabilities and Enforce Social Inclusion via 3D printing”», στην οποία θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί όλων των εταίρων.

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει την εκμάθηση στην χρήση του  3D scanner για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία 3D αντικειμένων, με βάση τις ανάγκες των μαθητών μας, τα οποία θα βελτιώσουν την καθημερινότητά τους και θα διευκολύνουν την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, μέσω του Ελληνικού Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Η ερευνητική ομάδα του “3DDeSI” απαρτίζεται από το ερευνητικό δυναμικό του Εργαστηρίου Ποσοτικών Μεθόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και εκπαιδευτικούς από το ΕΕΕΕΚ Χίου, από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, , το ISA13 Istituto Comprensivo Sarzana της Ιταλίας και το Kirkkomännikönkoulu της Φιλανδίας.