Στηρίζουν τη γυναίκα με επιμόρφωση

Oλοκληρώθηκε με επιτυχία το εργαστήριο “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ” που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασιακής συμβουλευτικής, που είναι μια νέα υπηρεσία και παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ από το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Χίου από τις αρχές του 2016.
Το εν λόγω εργαστήριο παρακολούθησαν 10 άνεργες γυναίκες, ήταν τριήμερο και μέσω στοχευόμενης θεωρίας και βιωματικών ασκήσεων πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση διάφορες θεματικές ενότητες.
Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων καθώς και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, μέσω της ανίχνευσης προσωπικών χαρακτηριστικών, ανάδειξης ικανοτήτων και πληροφόρησης σχετικά με τις σύγχρονες μορφές του “Επιχειρείν”.
Οι επιμορφούμενες αξιολογώντας θετικά, στο τέλος της τρίτης ημέρας, το εργαστήριο εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχίσει η συνεργασία προκειμένου να υπάρχει συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση κατά την διάρκεια «των ζυμώσεων» της επιχειρηματικής τους ιδέας. Και φυσικά το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Χίου ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα τους.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια