Στις 14 Ιουνίου η α΄ φάση του διαγωνισμού για Θόλος, Λέσβο και Φυλάκιο

Αναρτήθηκε σήμερα Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 η προκήρυξη για την πρώτη φάση του διαγωνισμού κατασκευής των δομών προσφύγων στο Θόλος της Χίου και την Βάστρια (Πλάτη) Λέσβου, καθώς και την αναβάθμιση της υφιστάμενης δομής στο Φυλάκιο Έβρου.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πρώτη φάση) λήγει στις 14 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Ο υπόψη διαγωνισμός για τις τρεις δομές, η διενέργεια του οποίου αποφασίσθηκε την περασμένη Παρασκευή 28 Μαΐου 2021, είναι εκτιμώμενης αξίας 176.576.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μετά την προεπιλογή της πρώτης φάσης θα κληθούν οι προεπιλεγέντες να καταθέσουν οριστικές τεχνικές και οικονομικές προσφορές.

Σε χρόνο ρεκόρ επίσης εγκρίθηκε από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η 5η εκτελεστική σύμβαση με την εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών PLANET Α.Ε., αξίας 244.714 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προετοιμασία του υπόψη διαγωνισμού.

Ακολουθεί η περίληψη της διακήρυξης για τον διαγωνισμό κατασκευής των νέων δομών

tholos_diakirixi

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια