Στις 20 Σεπτεμβρίου οι εκλογές για Δ.Σ. του Φορέα Τουρισμού Χίου

Την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για τη εκλογή του διοικητικού συμβουλίου του Φορέα Τουρισμού Χίου, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε πρόσφατα η προσωρινή διοίκηση, η οποία και καλεί όλα τα ιδρυτικά μέλη για να έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι να είναι ταμειακά ενήμερα.

Έως σήμερα ο Φορέας απαριθμεί 62 ιδρυτικά μέλη, η δε προσωρινή διοίκηση καλεί όλους τους επιχειρηματίες της Χίου να γίνουν μέλη, ενώ όρισε ως ελάχιστη συνδρομή των νέων μελών το ποσό των 50 ευρώ για το έτος 2019. Σημειώνει ότι η νέα διοίκηση που θα εκλεγεί τον Σεπτέμβριο θα ορίσει την ετήσια συνδρομή ανάλογα με το είδος και τον τύπο κάθε επιχείρησης.

Το προσωρινό Δ.Σ. ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει ομάδες εργασίες από μέλη του φορέα, οι οποίες και θα ασχοληθούν με θέματα του τουριστικού γίγνεσθαι της Χίου, και ειδικότερα ζητήματα προβολής, μεταφορών – υποδομών, καθαριότητας, παροχή πληροφοριών κ.ά.

Αποφάσισε, τέλος, την διεξαγωγή διαγωνισμού στα κοινωνικά δίκτυα με δωρεάν ταξίδι – εμπειρία στην Χίο, τον Σεπτέμβριο, προσφορά των μελών, με σκοπό την προσέλκυση «ακολούθων – φίλων» στα προφίλ κοινωνικής δικτύωσης του Φορέα και κατ’ επέκταση της προβολής της Χίου. Καλεί δε τα μέλη που επιθυμούν να προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες / προϊόντα να έρθουν σε επικοινωνία έως 15 Ιουλίου 2019, με τους κ. Νεαμονίτη (6944 362552), την κα Χέλιου (6936 927166) και την κα Τομάζου (6937 448808).

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια